Boer&Toekomst Vechtdal is een platform voor boeren die te maken hebben met stil leed.
Er is veel gaande in de agrarische sector. Vanwege slechte prijzen, regelgeving en andere zaken. Daardoor hebben sommige agrariƫrs het moeilijk. Maar bewoners van het buitengebied en agrariƫrs wachten vaak lang met het inschakelen van hulp. De drempel naar hulpverlening is hoog. Of men denkt dat men niet voor hulp in aanmerking komt.

Het platform is een regionaal loket. Hier kunnen boeren aankloppen voor hulp. Ook erfbetreders kunnen er terecht als ze op een boerenbedrijf stil leed signaleren. Het platform probeert samen met de hulpvragers naar oplossingen en toekomstperspectief te zoeken.

Platform Boer&Toekomst Vechtdal is werkzaam in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen.

Boer en toekomst - stil boeren leed