Boer&Toekomst Vechtdal biedt hulp voor boeren.
Er is veel gaande in de agrarische sector. Vanwege slechte prijzen, regelgeving en andere zaken hebben sommige agrariërs het moeilijk. Maar bewoners van het buitengebied en agrariërs wachten vaak lang met het inschakelen van hulp bij bedrijfs- of psychische problemen. Vaak is de drempel naar hulpverlening hoog. Of men denkt niet voor hulp in aanmerking te komen.

Het platform Boer&Toekomst Vechtdal is een regionaal loket. Hier kunnen boeren aankloppen voor hulp. Ook erfbetreders kunnen er terecht als ze op een boerenbedrijf stil leed signaleren. Boer&Toekomst Vechtdal probeert samen met de hulpvragers naar oplossingen en toekomstperspectief te zoeken.

Agrariërs met problemen kunnen een beroep doen op het platform Boer&Toekomst Vechtdal. Ook erfbetreders, zoals vertegenwoordigers, dierenartsen en accountants kunnen situaties aan het platform melden en voorleggen.

Platform Boer&Toekomst Vechtdal biedt hulp voor boeren en is werkzaam in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen.

In juli 2019 is een convenant opgesteld en afgesloten met 5 erfbetreders. Met het afsluiten van dit convenant en het uitreiken van het vignet willen we goed voorbeeld van erfbetreders tonen en uitdragen. Met als doel dat elke medewerker van aangesloten partijen zich actief inzet om het stil leed op het platteland te signaleren en bespreekbaar te maken. Het convenant is hier in te zien.

Hulp voor boeren in de knel